Frumuse?e

Design

Filme

Ce vezi nou în luna aprilie pe Netflix

Am reluat seria de articole care listeaz? cele mai importante filme Netflix anun?ate în luna curent?. Dac? site-ul lor oficial ?i se pare prea exhaustiv ?i te bombardeaz? cu titluri neatractive, sper ca acest articol s? î?i ofere câteva recomand?ri bune. Filme Netflix Originals Sky High (ac?iune, thriller) ? 2 aprilie Dup? ce se îndr?goste?te de Estrella, Angel, un mecanic din suburbiile Madridului se treze?te…

Locuri

Diverse

4 solu?ii dezinfectante u?or de f?cut, pentru o cas? curat? lun?

Conform The Spruce, pentru ca o suprafa?? s? fie dezinfectat?, ai nevoie de cel pu?in un ingredient cu astfel de propriet??i. Printre acestea se num?r? o?etul, spirtul, apa oxigenat?, sucul de l?mâie ?i clorul. Pe lâng? ele, î?i mai trebuie ap? ?i un recipient cu pulverizator. Iat? mai jos patru solu?ii dezinfectante care sunt eco-friendly ?i pe care le po?i prepara u?or, cu produse ieftine…