Sursa: hips.hearstapps.com

Când locuin?a este goal?, în stadiu de ?antier, totul pare clar ?i simplu, dar când se ajunge c?tre final, la partea de decora?iuni textile, problemele încep s? apar?. Motivul? Forma atipic? a ferestrelor din ziua de azi, fie c? sunt înalte, fie c? au un desen în unghiuri atipice. Apoi, o alt? problem? întâmpinat? este cea a configura?iei spa?iilor deschise, unde golurile de fereastr? sunt diferite ?i de aici dilema decor?rii lor.

Dac? nu te pricepi, cel mai bine este s? apelezi la firme specializate care execut? pe comand? draperii ?i perdele pentru c? dincolo de materiale, aceste firme cunosc ?i toate sistemele de prindere ?i au oameni specializa?i în a g?si solu?iile tehnice potrivite vizavi de conforma?ia pere?ilor, prezen?a sau nu a grinzilor etc.

Când ai un spa?iu deschis între living ?i buc?t?rie, iar ferestrele sunt de m?rimi diferite, alege acela?i tip de material peste tot, dar solu?ii adaptate pentru fiecare func?iune. Uite, spre exemplu, în living po?i avea draperii, iar din acela?i material po?i avea storuri la buc?t?rie.

Cu ce asortezi draperiile ?i perdelele? Cu restul decora?iunilor din camer?. Spre exemplu, în living le asortezi cu tapi?eria canapelei ?i fotolilor, cu nuan?a ?i materialul covorului, a pernelor decorative ?i da, po?i ?ine cont ?i de tablouri. Dar nu te complica niciodat? la materiale cu model sau imprimeuri, mai ales când nu ?tii ce s? alegi. Cu cât mai simple, cu atât mai bine pentru c? draperiile ?i perdelele ocup? o suprafa?? important? într-o locuin?? ?i atunci e mai sigur ca ele s? confere un aspect ordonat ?i s?-?i asigure lumin? natural? pe timp de zi ?i intimitate pe timpul nop?ii.

În camera copilului po?i aduce un plus de culoare prin nuan?a perdelei. Po?i combina perdea sau draperie cu storuri romane, astfel ca în camera celui mic s? existe lumin? natural?, dar s?-l protejezi de soare pe timpul verii. Aici perdeaua este asortat? cu tapi?eria fotoliului ?i cu alte decora?iuni textile (p?turic?, perne, covor).

Pe lâng? ?es?turi, exist? o varietate mare de jaluzele orizontale, inclusiv din lemn, care se preteaz? excelent pentru spa?iile de bloc. Ele asigur? intimitate, protec?ie solar?, dar ?i lumin? pe timpul zilei, fiind u?or reglabile.

Dar dac? nu po?i alege perdele ?i draperii? Dac? la buc?t?rie sunt mai multe tipuri de ferestre? Dac? sunt ferestre cu unghiuri ascu?ite la mansard?? Ei bine, întotdeauna exist? solu?ii. Secretul este s? te gînde?ti la ferestre ca la ochii locuin?ei tale ?i s?-?i imaginezi cum ai vrea s?-i machiezi. Este o compara?ie mai pe în?elesul doamnelor, dar ideea este legat? de propor?ii ?i de context. Prin decorul ferestrelor po?i aduce lumin?, culoare sau po?i corecta vizual un spa?iu, accentuând latura lui mai favorabil?.

?i ca s? vezi exact despre ce este vorba, ?i-am preg?tit urm?toarele explica?ii ?i exemple. Sper s? te inspire ?i pe tine!

 • Sunt case cu livingul unde ferestrele sunt pozi?ionate pe col?. Solu?ia? O combina?ie de storuri simple cu storuri romane. Storurile simple asigur? intimitate, dar las? lumina s? treac? pe timpul zilei, pe când storurile din material opac asigur? intimitate pe timpul nop?ii, dar au ?i efect decorativ pe timpul zilei, când sunt strânse.
 • Când spa?iul e lung cu în?l?ime normal? (2,50 metri) vrei s? corectezi propor?iile a?a c? prin prezen?a perdelelor situate pe lateralele golurilor de fereastr? po?i accentua verticala înc?perii, s? o faci s? par? mai înalt?. În rest, po?i ob?ine protec?ie solar? ?i intimitate cu ajutorul jaluzelelor prisate montate în rama ferestrelor.
 • Când pardoseala este una lucioas? care imprim? senza?ia de rece (chit c? poate avea înc?lzire prin pardoseal?), cu ajutorul draperiilor po?i aduce un plus de c?ldur? în ambient. Ocup? o suprafa?? mare draperiile, a?a c? pentru elegan?? e bine s? fie cât mai voluminoase, bogate, dar uni, pentru a nu domina interiorul, ci doar a-l înc?lzi.
 • Cu ajutorul draperiilor po?i da impresia de ferestre mai mari dar ?i s? corectezi vizual spa?iul. Uite, în imagine, în spatele canapelei col?ar nu exist? ferestre peste tot, dar prezen?a draperiilor te face s? crezi asta. Motivul prezen?ei draperiilor aici este de a corecta vizual spa?iul, astfel ca zona ferestrelor s? fie legat? în condi?iile în care deja canapeaua fragmenteaz? spa?iul.
 • Dac? totul în camer? este în tonuri neutre po?i aduce un plus de decorare prin materialul ?es?turilor. Uite, spre exemplu aici storurile au un model pl?cut, decorativ pe o suprafa?? mare de material alb?.
 • Când este vorba despre locuin?e de bloc actuale, amenajate minimalist dar care au suprafe?e mari de ferestre, jaluzelele albe, moderne din lemn vopsit pot fi alegere potrivit?. Nu încarc? spa?iul, asigur? o suprafa?? ordonat? vizual, dar beneficiezi de intimitate ?i protec?ie solar?.
 • Când finisajele sunt toate albe de la pere?i la pardoseal?, modul de decorare al ferestrelor poate aduce mult? culoare în ambient. Ba chiar se poate merge la asortarea de tip catalog a ?es?turilor, pentru persoanele c?rora le place ca totul s? se lege, cum ar fi perne decorative din acela?i material ca ?i storurile ?i draperii din acela?i material ca ?i tapi?eria canapelei.
 • Când spa?iul zonei de zi este deschis între buc?t?rie ?i living iar ferestrele situate pe aceea?i parte au aceea?i configura?ie, cel mai indicat este ca ele s? fie decorate cu acelea?i perdele ?i draperii pentru a da o not? unitar? ambientului.
 • Exist? ?i cazuri în care în spa?ii deschise, unde buc?t?ria este deschis? c?tre living ferestrele sunt diferite ?i situate pe aceea?i parte. Modalitatea de decorare poate fi diferit?, dar coordonat? în context. Spre exemplu, aici în buc?t?rie au fost alese jaluzele orizontale din lemn la culoarea corpurile de mobilier suspendate, iar spre living draperii în nuan?a tapi?eriei scaunelor.
 • Ce po?i face când e vorba despre a combina stilurile dar ?i a armoniza aspectul multor ferestre de dimensiuni diferite situate în aceea?i înc?pere? Po?i avea chiar trei rânduri de materiale: jaluzele plisate montate în rama ferestrelor, perdele fine mate unde se dore?te un plus de c?ldur? ?i draperii opace, mate albe care s? accentueze verticala spa?iului, dar ?i s? adauge un volum discret în ambient. Adic?, atunci când ferestrele nu sunt la fel, po?i prin intermediul decor?rii lor s? legi armonios ambientul.
 • Desenul tâmpl?riei poate fi împ?r?it atipic cum e ?i în cazul de fa??, unde exist? o u?? de acces, dar s-a dorit ?i prezen?a unei ferestre rabatabile, mai u?or de accesat pentru aerisire. Solu?ia de decorare? Cu storuri romane montate pe suprafa?a tâmpl?riei în dreptul fiec?rui ochi de geam.
 • În buc?t?rie, dac? se dore?te ca ambientul s? fie mai decorativ storurile pot fi o solu?ie bun? pentru c? vizual ele aduc un plus de ornamenta?ie, dar func?ional asigur? ?i lumin? natural? la nivelul de lucru.
 • Când tâmpl?ria este prev?zut? cu ?prosuri caroiaje de tip francez, e p?cat ca ea s? nu se simt? la interior. Astfel de ferestre pot fi decorate par?ial, în zona inferioar?, unde se dore?te intimitate.
 • Pot exista cazuri în care pere?i întregi s? fie de fapt forma?i din ferestre, intimitatea poate fi asigurat? cu plisee montate în partea inferioar?, iar obturarea luminii prin storuri montate în partea superioar?. O astfel de solu?ie asigur? lumin? natural? constant pe centrul suprafe?elor.
 • Ferestrele cu unghiuri atipice, în form? de triunghiuri montate de regul? la mansard? pot fi o adev?rat? provocare în faza de decorare. Vestea bun? este c? exist? sisteme speciale pentru astfel de situa?ii, cu bare metalice care au fixate pe pozi?ie inele de care se pot prinde ?es?turile.
 • Pentru ferestre înclinate, în unghi exist? sisteme de ?ine pe care se pot fixa perdelele ?i draperiile. Singurul inconvenient este faptul c? ac?ionarea ?es?turilor este mai dificil?. Pentru ferestre de mansard? exist? storuri speciale, de regul? comercializate direct de c?tre produc?torii de ferestre zenitale.
 • Când ferestre au forme clasice, în arcad? perdelele ?i draperiile pot fi montate din plafon. Astfel, desenul ferestrei se poate sim?i din transparen?a materialului perdelei.
 • Când deasupra ferestrei exist? o bucat? de zid propor?iile pot fi corectate prin montarea perdelei ?i draperiei din plafon.
 • Când ferestrele sunt înalte, dar nu pân? în plafonexist? ?i varianta de decorare cu paneluri japoneze. Pe bucata de zid de deasupra ferestrelor se pot monta paneluri par?iale, care s? aib? practic aceea?i textur? ?i culoare cu restul.
 • Când fereastra din dormitor este înalt? dar aflat? într-o zon? de circula?ie, ea poate fi decorat? cu jaluzele orizontale prin care se poate controla mai u?or cantitatea de lumin? natural?, protec?ia solar? ?i intimitatea.
 • Când pe o latur? a camerei sunt mai multe ferestre prin decorul cu draperii ce mascheaz? zonele de zid?rie dintre ele se poate crea iluzia unei singure suprafe?e vitrate. Da, cu ajutorul draperiilor, perdelelor ?i storurilor se poate asigura partea practic?, dar ?i cea legat? de aspecte vizuale.

Sursa: www.adelaparvu.com  |  www.la-doi-pasi.ro

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *