Sursa: spgvending.com

Mul?i oameni cred, în mod eronat, c? a deveni mai productiv înseamn? s? îndepline?ti mai multe obiective în mai pu?in timp. Îns?, ai putea face mai pu?in, iar în acela?i timp s? fii ?i mai productiv.

Multe dintre modalit??ile enumerate mai jos î?i pot îmbun?t??i performan?ele. Îns?, un alt factor este c? unele dintre idei nu par s? func?ioneze pentru unii indivizi ?i nici nu pot fi aplicate ?pe repede înainte?. Nu totul se rezum? la aplicarea celor mai bune metode, ci mai degrab? la modelarea propriei persoane astfel încât s? ai parte de cele mai bune rezultate. A?adar, cum putem deveni mai productivi cu ajutorul ?tiin?ei?

Încearc? s? tragi un pui de? cafea
Un ?pui de cafea? este o perioad? de dormit de 15 sau 20 de minute înso?it? de o cea?c? de cafea. Exist? o explica?ie ?tiin?ific? pentru care aceast? metod? ne face s? devenim mai productivi.

O cafea înso?it? de o pauz? te ajut? în mai multe moduri. Cofeina î?i permite s? r?mâi vioi prin înl?turarea hormonilor care te fac s? te sim?i obosit. În jur de 15 sau 20 de minute înseamn? c? te po?i odihni pu?in f?r? s? cazi prad? unui somn adânc, iar apoi te treze?ti exact în momentul în care cofeina începe s?-?i fac? efectul.

Studii desf??urate la Universitatea Hiroshima au ar?tat c? aceast? combina?ie a crescut cel mai mult productivitatea, rezultatele persistând timp de o or? de la momentul trezirii. A?adar, poate c? este momentul ca managerii din corpora?ii s? investeasc? în camere pentru dormit.

Încearc? s? aranjezi altfel spa?iul din jurul t?u
Potrivit lui Christian Catalini, profesor la ?coala Sloan de Management de la MIT, ajustarea locului în care angaja?ii stau ?i lucreaz? poate îmbun?t??i productivitatea ?i inova?ia.

Sigal Barsade, profesor la Universitatea din Pennsylvania, SUA, a spus c? st?rile de spirit ale personalului pot fi ?contagioase? , a?a c? gruparea persoanelor în func?ie de dispozi?ie poate avea un efect benefic asupra atmosferei de la locul de munc?.

?Oamenii se infecteaz? cu adev?rat cu emo?ii unii de la al?ii?, a explicat Barsade, ad?ugând c? dac? vrei s? învesele?ti o persoan? stresat? cel mai sigur mod este s? o grupezi cu cineva fericit ?i entuziasmat.

Angaja?ii care iau pauze împreun? sunt mai productivi
Potrivit unui studiu, colegii care iau pauze împreun? au parte de o îmbun?t??ire a eficien?ei ?i productivit??ii. Aceste pauze la comun le permit angaja?ilor s? se relaxeze ?i s? fac? schimb de informa?ii.

A fost demonstrat faptul c? aceast? metod? a ajutat companiile s? lucreze mai eficient, s? reduc? tensiunile ?i s?-?i p?streze angaja?ii mai mul?umi?i pentru mai mult timp.

Profit? de lumina natural?
Potrivit studiilor, angaja?ii care lucreaz? în spa?ii cu geamuri aveau parte de 173% mai mult? lumin? alb? decât cei care lucreaz? în spa?ii f?r? geamuri. Analizele au mai ar?tat c? angaja?ii din spa?iile cu geamuri dorm în medie cu 46 de minute mai mult pe noapte, iar calitatea somnului ?i a vie?ii acestora este mai bun?, ceea ce duce în cele din urm? la o productivitate sporit?.

Pe de alt? parte, angaja?ii din spa?ii f?r? geamuri aveau parte de tulbur?ri ale somnului ?i productivitate sc?zut?. Asta se întâmpl? pentru c? absen?a luminii naturale perturb? ritmul circadian al corpului ?i induce tulburarea afectiv? sezonier?, potrivit Science Times.

Spa?ii decorate în anumite culori
Ar putea p?rea neînsemnat, îns? folosirea culorilor potrivite poate avea un impact major asupra productivit??ii. În loc de pere?i albi, o pat? de culoare ar putea îmbun?t??i starea de spirit ?i face ca angaja?ii s? aib? o stare mintal? mai bun?, chiar dac? ace?tia nici m?car nu î?i dau seama.

Un studiu al Universit??ii din Texas, SUA, a ar?tat c? pere?ii albi nu sunt favorabili pentru productivitatea ?i calitatea muncii efectuate. Cercet?rile au evaluat trei spa?ii colorate diferit, în nuan?e de ro?u, alb ?i acvamarin. În înc?perea alb?, subiec?ii f?ceau mai multe gre?eli decât cei din spa?iile colorate în ro?u ?i acvamarin.

Alte cercet?ri au dezv?luit c? ro?ul poate îmbun?t??i productivitatea, în timp ce albastru relaxeaz? ?i încurajeaz? imagina?ia ?i colaborarea. De asemenea, culoarea verde este perfect? pentru încurajarea inova?iei ?i creativit??ii. Totu?i, nuan?ele de mov pot declan?a anxietate ?i mânie, iar gri poate contribui la depresie ?i o lips? de motiva?ie.

A?adar, când te gânde?ti s? devii mai productiv, tu ce metode începi s? aplici?

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *