Sursa: antena3.ro

Claxoane, nervi, gesturi agitate. O scen? obi?nuit? în intersec?ii, mai atunci când acolo apar semafoare care indic? verde intermitent. Dar cum circuli corect în astfel de cazuri? Cei mai mul?i ?oferi habar n-au.

Semaforul verde intermitent afi?eaz? sacadat o lumin? verde sau o s?geat? la dreapta. Acest semafor permite accesul în intersec?ie, dar nu ofer? niciun fel de prioritate. Mul?i ?oferi fac aceast? confuzie ?i se bat practic pentru un loc pe banda pe care urmeaz? s? intre.

Când intri în intersec?ie pe verde intermitent, semaforul principal arat? culoarea ro?ie. Potrivit Codului Rutier, e?ti obligat s? acorzi prioritate pietonilor care traverseaz? pe culoarea verde a semaforului. În acela?i timp, trebuie s? cedezi trecerea ma?inilor care vin din partea stâng? pe culoarea verde a semaforului.

Band? special? pentru verde intermitent?

Cei care se încadreaz? pe banda întâi într-o intersec?ie în care exist? ?i un semafor verde intermitent nu sunt obliga?i s? vireze la dreapta. Ace?tia î?i pot continua deplasarea pe direc?ia înainte la culoarea verde a semaforului principal, dac? nu este prev?zut altfel prin marcaje ?i indicatoare.

?oferii încadra?i pe acea band? pentru a efectua virajul la dreapta, în spatele ma?inii care urmeaz? s? se deplaseze înainte, au, de obicei, în acest caz, reac?ii nervoase. Acest lucru se întâmpl? pentru c? mul?i dintre conduc?torii auto nu cunosc legisla?ia. Ace?tia trebuie s? ?tie îns?, c? aceea nu este o band? prioritar? pentru virajul la dreapta. Mai mult, ?oferul care va continua s? se deplaseze pe direc?ia înainte nu este obligat s? elibereze banda.

Dar ner?bdarea se pl?te?te. Cei care claxoneaz? pentru a li se elibera banda ?i pentru a li se permite virajul la dreapta sunt pasibili de amend?. Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Rutier, ?oferilor le este interzis ?s? foloseasc? în mod abuziv mijloacele de avertizare sonor??. Astfel, ace?tia pot fi sanc?iona?i cu 4 sau 5 puncte-amend?, echivalentul a 580 ?i 725 de lei.

Mai mult, acela?i act normativ prevede c? claxonul nu trebuie folosit la o distan?? mai mic? de 25 de metri de cei c?rora li se adreseaz?. Claxonarea le este permis? conduc?torilor auto doar pentru a evita un pericol iminent, nicidecum pentru a cere s? li se fac? loc.

Sursa: www.promotor.ro

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *