Sursa: promotor.ro

Românii viseaz? de mult? vreme la o vacan?? cu ma?ina prin Europa, iar anul acesta ar putea-o avea, cu pu?in noroc. Chiar ?i dac? opteaz? pentru alte forme de transport ? avionul, spre exemplu ? închirierea unei ma?ini la destina?ia deschide noi perspective. Perspective care ar fi umbrite în cazul în care ai primi o amend? pentru înc?lcarea unei prevederi la care nu te-ai gândit niciodat?.

Este ?i cazul aprinderii unei ?ig?ri în ma?in?, fie c? e?ti ?oferi sau pasager. O ac?iune care pare natural? la noi în ?ar? este pedepsit? în numeroase ??ri, în special atunci când în ma?in? se afl? copii. Pentru a te ajuta s? p?strezi pl?cerea concediului nealterat?, cei de la DiscoverCars.com au întocmai o hart? a ??rilor în care fumatul în ma?in? este permis ?i cele în care nu este permis, sau este permis cu restric?ii.

Ce trebuie s? ?tie fum?torii: Nu toate ??rile apreciaz? fumatul

Unele ??ri, chiar dac? permit fumatul în ma?in?, au prevederi neobi?nuite de care trebuie s? ?ii cont. Spre exemplu, în Singapore, este interzis s? fumezi cu geamurile deschise ? fumul nu are voie s? ias? în exterior. În Fran?a, pe de alt? parte, este interzis s? fumezi dac? în ma?in? se afl? un copil cu vârsta mai mic? de 12 ani. De asemenea, ca ?ofer, trebuie s? ?tii c? este interzis s? m?nânci la volan. Amenda, ca ?i în cazul fumatului cu copil în ma?in?, este de 60 de euro.

Fran?a nu este singura ?ar? care interzice fumatul în ma?inile în care c?l?toresc copii sub 12 ani. Grecia ?i Luxemburg au prevederi similare în legisla?ia rutier?. Vârsta copiilor care c?l?toresc în ma?in? este important?, multe ??ri având praguri diferite pentru fum?tori. În Polonia, spre exemplu, este interzis fumatul dac? în ma?in? sunt alte persoane, indiferent de vârsta acestora. În Cipru, pe de alt? parte, fumatul este interzis dac? exist? copii sub 16 ani în ma?in?. Amenda este în Cipru de 85 de euro.

??rile în care fumatul în ma?in? este complet interzis

Iat? care sunt ??rile în care legea prevede restric?ii pentru fumatul în ma?in? al?turi de al?i pasageri, inclusiv minori: Africa de Sud, Luxemburg, Polonia, Cipru, Grecia, Italia, Noua Zeeland?, Australia, Mauritius, Fran?a, Irlanda, Belgia, Danemarca, Austria, Malaiezia ?i Qatar.

Sunt ?i ??ri care interzic complet fumatul în ma?in?, indiferent dac? e?ti singur sau c?l?tore?ti cu altcineva. Printre acestea, Argentina, Iordania, Iran, Armenia, Turkmenistan, Honduras ?i Burkina Faso. Mai aproape de noi, Bulgaria ?i Turcia interzice ?oferilor s? fumeze la volan, indiferent de circumstan?e. Iat? c? ?fum?m ca turcii? poate s? însemne ?i altceva.

Lucrurile se complic? în cazul în care conduci în Statele Unite ale Americii. Cum fiecare stat are propria legisla?ie, este important s? ?tii unde po?i fuma ?i unde ri?ti o amend?. Statele în care fumatul în ma?in? este permis indiferent de împrejur?ri sunt West Virginia, Kentucky, Nebraska, Iowa, Pennsylvania, Minnesota, Indiana, South Dakota, Indiana ?i Ohio.

În schimb, fumatul este interzis dac? în ma?in? sunt pasageri minori în cele mai multe state americane.

În România, a existat un proiect de lege depus la Senat în urm? cu doi ani, care prevedea interzicerea fumatului în ma?in? dac? printre pasageri se g?sesc copii minori sau femei îns?rcinate. Proiectul nu a ajuns niciodat? la vot.

Sursa: www.promotor.ro

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *